ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  

Дубона

(1903.)

Постанак села и порекло становништва

Према причању старијих људи постанак села пада у време после Кочине крајине. За време бежаније (1813.), када је село било попаљено, у Дубони је било можда 9 - 11 кућа.


Први су досељеници били Бјелушани (на 30 кућа), јамачно из села Бјелуша у ужичкоме округу. Од њих су : Симићи, Прокићи, Ивковићи, Разуменкићи, Машићи и Маричевићи.

Доцније је дошао старац Јанко из Забојнице у крагујевачком округу и од њега су : Петронићи, Павловићи, Јовановићи и Илићи. Има их преко 20 кућа. Јанков син Петроније ожени се по други пут неком удовицом из Липа (срез смедеревски) и она доведе два пасторка : Аврама и Дамњана. Од Аврама су Аврамовићи (8 кућа) а од Дамњана је једна задружна кућа.

Онда се доселио и Глиша из Љуљака (крагујевачки округ). Од њега су Глишићи (4 куће). За Јанка и Глишу кажу да су привремено живели у Забојници и у Љуљацима, а да су дошли од некуда с Југа. За Јанка веле да је дошао из „Оташе”, те су зато његове потомке до скоро звали „Оташевићи”.

Неки старац Милија није имао деце, те посини некога из Влашке. Од тога његова посинка су три задружне куће Петровића у доњем селу.

Доцније када је Хајдук Вељко закрајинио у Црној Реци доселио је овамо и своје рођаке, од којих су се неки вратили, када се тамо умирило, а остали су: жена му Марија „Чарапара” и од њена сина Раке су две куће Хајдук Вељковића, даље два тетка Вељкова Радивоје и Радован, синовац Радојко, стриц Ранђел и зет Стојан звани „Лавара”. Од њих има на 30 кућа.

Блажићи (10 - 12 кућа) дошли из северозападне Старе Србије (из Арнаутлука).

Доцније су дошли : Павле звани Шушка из села Чокота код Ниша и Михаило опет отуда од Ниша. Служили овде и оженили се. Од првог су Павловићи - Шушкићи (5 кућа), од другога Костићи (4 куће). Један од Симића - Јован ожени се по други пут удовицом из Јагњила (срез јасенички), која му је довела два пасторка : Новака и Радивоја. Од првога су Новаковићи (2 куће), а од другога Радивојевићи (1 кућа).

Пре 40 година дошли су из новоослобођених крајева два брата и два им сестрића. Од њих су три куће. У новије време још неки из тих крајева дошли су као слуге и сада их има 5 - 6 кућа.

До пре 50 година није било горњег села. Онда се прво исели Аврам па старац Маринко (и сада у животу) и још 2 - 3 куће. За њима су и други излазили тако да данас у Горњој Дубони има близу 100 кућа а у доњој 60. Исељавали су се због незгодна положаја, због тескобе и тешкоћа које имају и данас приликом довоза и извоза.

Допуна аутора сајта