ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  


Јарменовци

Опис око 1870. године

     Захватају један део Јасенице и граниче се: од севера Војковцима и Трешњевицом; од истока Манојловцима; од југа Манастиром Благовештењем, Страгарима и Мајданом (Красојевцима); од запада Рудником, Гуришевцима и Војковцима. Местимично пак овако граница иде: са Малог Штурца низ косу преко Звезде и Жилавице у Јасеницу, који пресеца па уз косу донекле, те се спусти у Војковачку реку, уз коју мало иде, затим води уз брдо, около врха потока Вучака до на брдо Гуџу, а с ње преко Страже сиђе се Јасеници, коју опет прелази, па води уз косу на Боговицу и преко Савине Главице на Црни врх и одатле све венцом до на Мали Штурац. Неспоменути називи ови су:
     потоци -
Врућци 1, Дундовача (извор Јарменовачке реке), Водице, Осредци, Пећински, Белопољски, Орнички, Лазаревац, Јандровац, Липовац, Маринац, Бања, Долови, Суви поток, Ћирков до, в.Калиманац, м.Калиманац, Точак.
     косе и стране -
Делови, Главица, Гајеви и Крст, Ђуричина ливадица, Мачија коса, Власната коса, Бакарно гувно 2 , Двориште 3.
     У Јарменовцима има 166 мушких и 170 женских обитаоца а задруга 48 од којих је највећа 20 душа.Пореских глава има 61. У Јарменовцима се налази црква и школа близу утока Војковачке реке у Јасеницу, на левој обали Јасенице. Црква је дрвена.Осим тога у овом селу налази се и једна механа по плану III класе. Ово село добило је, веле, свој назив отуда: потрли били људи сву гору па остало само неколико јавора, и њих су оставили за прављење јармова, и отуда Јарменовци.

1 Изнад Врућака је Чесма Водице. То је на највишој апсолутној висини наодећа се жива вода у Рудничкој планини. У Врућцима легли су се курјаци.
2 Бакарно гувно добија назив отуда што је некад - кад је Звезда ората - било опште гувно за вршење направљено, па бакаром потковано. Ту се налазе остаци од некаквих подрума и зидина.
3 То је раван између Бање и Ћиркова дола, а опасао га Горњи крш као град, а доњи је крш испод Дворишта, поред реке. Дворите је било пијаца кад је у Јарменовачкој реци била варош, а кад је Звезда била обделавана. Тако се прича. Двориште има 4 дана ораће земље у површини.

Опис из 1905. године

     Свега у селу има 81 кућа од којих су 52 у Јарменовачкој реци а 29 у Гајевима. У долини Јарменовачке реке, у изворном јој делу, налазе се стара рударска окна. Ту у близини има једна зараван звана Двориште. Становништво чине махом досељеници из разних крајева.

У Јарменовачкој реци су:

Томићи 6 кућа св.Јован
За њих се прича да им је из куће отишло седам сабаља на Косово.

Ивановићи Ђурђиц
За њих се прича да су овде од старине.

Драшковићи (Крстићи, Делимарковићи, Маркићевићи) св.Лука
Досељени из Никшића око 50 година пре Првог устанка.

Стојадиновићи (Матићи, Пантићи, Мијатовићи, Алексијевићи) св.Лазар
Досељени од Сјенице за време Првог устанка.

Џанићи (Марковићи, Богосављевићи) Лазарева Субота
Стојан Џана дошао из Кусатка (окр. смедеревски) па се оженио одивом на Стојадиновића фамилије. Стара им је слава Ђурђиц, а сада славе као и Стојадиновићи Лазареву Суботу.

У Гајевима су:

Јеремићи (Миливојевићи, Василијевићи) св.Јован
Старинци као и Томићи, с којима су, на дубље старине једна фамилија.

Бугарчићи (Васићи, Лукићи, Матићи) св.Никола
Досељени из пиротског округа у почетку прошлог века.

Петровићи св.Никола
Прадед се доселио из Старог Влаха. Био пошао у доњу Шумадију, па се овде зауставио као чувар воденице. Неки од њих су отишли у Маскар (окр. крагујевачки).
     ** - напомена аутра сајта - у Маскару су им фамилија Симићи од деде Симе који се одселио из Јарменоваца.

Недељковићи (Ненадовићи, Марковићи) св.Лазар
Досељени из Селевца (окр. смедеревски).

Заветина је други дан Духова.

Опис из 1956. године


НАСТАВЉА СЕ УСКОРО