ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  

Кнић

 

У Горњој Махали су фамилије

Мркуљићи (Јеросимићи 2 куће, Вемићи 3 к, Луковићи 5 к, Миковићи 7 к, Несторовићи 5 к) 22 куће Митров-дан
Досељени су пре Карађорђа из Дукаћина. Мркуље у Брзану код Крагујевца су им фамилија.

Зарићи 10 к св. Петка
Старији досељеници из Колашина. Зову их и Кошанима. Ово је, по свој прилици, иста фамилија са Колашинцима у Закути, с Кошанима у Липници, Зорнићима у Љубићу и Ђоновићима у Бечевици; Зарићи у Трешњевици (Јасеница) су од ове фамилије. С њима су једна фамилија и Мијатовићи и Милутиновићи у овом селу.

Поскурице 15 к св. Јован
Стара фамилија и не памте од куд су досељени. Али пошто су им поскурице у Витановцу род, то су и они из Поскурица (Лепеница).

Терзићи 6 к Митров-дан
Стара фамилија. Досељени пре Карађорђа.

Делићи 21 к, Богићевићи 5 к Михољ-дан (преслава Арх. Михаило и Гаврило)
Долазе у старије досељенике по свој прилици од Сјенице; у Милићевом Селу код Пожеге остало од њине фамилије. Делићи се зову по баби Дели, за коју причају да је убила три Турчина. Стара им слава била Ђурђиц.

Ћировићи 3 к Михољ-дан
Досељени за време Карађорђа од Сјенице. По старини род са Делићима.

Новаковићи 7 к св. Лука
Старинци.

Мијатовићи 3 к св. Петка (преслава Трн. Петка)
По старини су једна фамилија са Зарићима.

Николићи (Станчићи) 1 к св. Никола (пр. 9. маја)
Долазе у старије фамилије; не знају о пореклу.

Алексићи 2 к и Марићи 1 к св. Ђорђе (преслава 3. новембар)
(Старо презиме Гавриловићи). Пре Карађорђева времена досељени овде. Фамлија су са Марјановићима из Доњег Краја.

Милутиновићи 3 к св. Петка (пр. Трн. Петка)
По старини фамилија са Зарићима и Мијатовићима.

Миринковићи 4 к св. Никола (преслава 9. маја)
Досељени за време Карађорђа из Буковика. Фамилија са Поповићима у Бумбаревом Брду и Борчу.

Андровићи 3 к Врачеви (преслава 1. јула)
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Бурмази 5 к св. Аранћел (преслава 13. јула)
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Ивановићи 2 к св. Алимпије
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Дрешевићи 1 к св. Петка
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Десивојевићи 6 к св. Никола
Непознато порекло.

Југурџићи 1 к Митров-дан
Од Југурчића из Д. Краја.

Ћуприћи 8 к св. Аранћел (преслава 9. маја)
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Чампаревићи 2 к св. Агатије
Пре 30 г. прешли преко Јавора из Корита.

У Доњем Крају су фамилије:

Пантовићи 8 к св. Никола (преслава 9. маја)
Дошли од Сјенице пре Карађорђа.

Марјановићи 7 к св. Ђорће (преслава 3. новембра)
(Старо презиме Глнриловићи) И ови су старији од Карађорђева времена.

Николићи (Станићи) 1 к св. Никола (преслава 9. маја)
Били су овде пре почетка Карађорђеве владе. Фамилија са Николићима у Горњој Махали.

Томићи 2 к св. Аранћел (пр. 13 јула)
Овамо дошао Тома пре Карађорђа од Сјенице. Од ове фамилије била су три брата: Васо, Благоје и Милован; од Благоја и Милована има по једна кућа. Васо Томић се преселио у Михајловац (окр. смедеревски), тада Коњска, и од њега су тамошњи Васићи..

Делићи 1 к Михољ-дан
Они су од Делића у Горњем Крају.

Марићи 1 к св. Ђорће (пр. 3. нов)
(Старо презиме Гавриловићи) И ово је такоће стара фамилија. Они су од Марића у Горњем Крају.

Шапоњићи (Недићи 1 к, Милорадовићи 8 к, Лазовићи 5 к) 14 к св. Стеван
Досељени ва време Карађорђа из Шапе(?) код Сјенице, (по свој прилици из села Шапоња на Увцу сев.-зап. од Сјенице). Да су они од Шапоња од којих и многобројне Шапоње у Драгачеву види се и по истој слави.

Југурчићи 4 к Митров-дан
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Мартићи 3 к Митров-дан
Баба Марта дошла од Ужица са сином Јованом од кога су ови Мартићи. Она се преудала у Вилотиће и по њој се зове Мартић Јовањац.

Мартић 1 к св. Јован
Фамилија са Вилотићима у Рибешкој махали.

Ђокићи (Максимовићи) 7 к св. Петка (пр. Трн. Петка)
Једна фамилија са Зарићима. Кажу да су досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Миладиновићи (Миладиновићи 5 к, Стојићи 3 к) 8 к. св. Никола (пр. 9. маја)
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Дилберовићи (Обрадовићи) 1 к св. Ђурђе
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Бусарци 4 к св. Агатије
Досељени за време Карађорђа из Корита. Фамилија су са Чампаревићима у овом селу и Милосављевићима у Грабовцу.

Обрадовићи 1 к св. Јевстатије
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Мињићи 1 к св. Лука
За време Карађорђа досељени од Сјенице.

Питићи 2 к св. Никола (пр. 9. маја)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Тешмановићи 1 к св. Никола (пр. 9. маја)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Миловановићи 1 к св. Никола (пр. 9. маја)
Они су од Маринковића из Горњег Краја. Дошли од Сјенице за време Карађорђа.

Богићевићи 5 к Михољ-дан
Дошли од Сјенице за време Карађорђа.

Миленковићи 1 к св. Ђорће (пр. 3. нов.)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Михајловићи (трговац) 2 к св. Никола (пр. 9. маја)
Дошао им отац пре 99 г. из Кратова.

Петровићи 3 к св. Никола (пр. 9. маја)
Дошли пре 40 г. из села Кушића (Стари Влах).

Марковићи 1 к св. Ђорђе (пр. 3. Нов.)
Дошли пре 40 г. из села Кушића.

Васиљевићи (трговац) 1 к св. Ђорће (пр. 3 нов.)
Дошао пре 30—40 г. из Гуче (Драгачево).

Максимовићи (поп) 1 к св. Јован (пр. 24. јуна)
Родом је из Страгара.

Јаћимовићи (економ) 1 к
Дошао из Јагодине.

У Ратарици (измећу Кнића и Драгушице) су:

Радивојевићи 3 к св. Стеван (пр. летњи св. Стеван)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

У Рибешкој Махали су фамилије:

Бабићи
Изумрла фамилија. Рачунали су се као старинци.

Книћанска фамилија (Петровићи)
Нема је више у селу. Стара фамилија, а пореклом из Шапе (?) илн Шапоња

С њима су фамилија:

Миловановићи (Бодићи, старо презиме Газдићи) 3 к св. Аранћел (пр. 13. јула.)
Ово је најстарија фамилија у селу. Били су овде још много пре Карађорђа.

Зечевићи 1 к св Ђорће (преслава 3. нов.)
Досељени пре Карађорђа.

Пантовићи 4 к св. Никола (пр. 9. маја)
Досељени од Сјенице пре Карађорђа. Фамилија с онима у Доњем Крају.

Зарићи 1 к
Ови су од Зарића из Горње Махале.

Жиронаде 5 к св. Илија
Дошли за време Карађорђа од Новог Пазара.

Вилотићи (Вилотићи 2 к, Максовићи 1 к, Раковићи 2 к) 5 к св. Јован (преслава 24. јуна)
Дошли од Сјенице за време Карађорђа.

Нешовићи (Нешовићи 3 к, Мирковићи 1 к) 4 к св. Аранћел (пр. 13. јула)
Дошли од Сјенице за време Карађорђа.

Мандићи 1 к св. Агатије
Они су од Бусараца из Доње Махале.

Босићи 1 к св. Ђурће (пр. 3. нов.)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице. 1912. год. се изделили и има их 3 к.

Весовићи 1 к св. Петка (пр. Трн. Петка)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Шетоњићи 1 к св. Ђурћиц (пр. 23. априла)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице. 1913. год. се изделили и има их 3 куће.

Миливојевићи 2 к . св. Стеван (пр. 2. авг.)
Они су од Шапоњића из Д. Махале.

Селенићи 1 к св. Сгеван
Досељени за време Карађорђа од Сјенице.

Трифуновићи 1 к св. Аранћел (пр. 13. јула)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Андровићи 4 к Врачеви (пр. 1. јула)
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Бурмазовићи 2 к св.Аранђел
Дошли за време Карађорђа од Сјенице. Они су од Бурмаза у Горњој Махали.

Арсенијевићи 3 к Митров дан
Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Делићи 3 к
Они су од Делића у Горњем Крају.

Новаковићи 1 к св. Лука
Од Новаковића у Горњем Крају. Дошли за време Карађорђа од Сјенице.

Минићи 1 к са. Аранћел (пр. 13. јула)
Отац им дошао из Црне Горе (после смрти кнеза Данила), а најпре су били у Рашковићу.

Ђурћевићи 5 к св. Лука
Дошао им дед пре 60 г. из црногорског Колашина.

Милутиновићи 5 к Митров-дан
Досељени из Бајчетине пре 50 г. од тамошњих Милутиновића.

Батавељићи 1 к св. Лука
Досељени пре 12 год. из Грбица.

Обрадовићи 5 к св. Аранћел (пр. 13. јула)
Дошли пре 40 г. из Чумића.

Степановићи 2 к Никола (пр. 9. маја)
Дошли пре 40 г. из Бумбарева Брда (од тамошњих Хоџића).

Танасијевићи 1 к св. Јеремија
Пре 20 г. дошли из Пајазитова (у Лепеници)

Милошевићи 1 к св. Трифун
Пре 20 г. дошли из Пајазитова (у Лепеници).

Јаћимовићи 1 к св. Стеван
Дошли пре 20 г. од Сјенице.

Продановићи 1 к св. Петка
Дошао као припуз из Мале Врбице пре 15 г.

Јовановићи 1 к св. Никола (пр. 9. маја)
Дошао пре 10 год. из Грбица.