ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  

Оснивање Врбице

Министарству унутрашњих дела

     Прикупљена акта к писму Министарства унутрашњих дела од 3. Јануара тек. год. № 5526 повраћајући и имајући у виду мишљење Совјета под 16. Септ. прошле год. № 1606 и 1609 изјављено да се чаршија Врбичка уредним и законим путем постављена не квари и не укида Намесништво Књаж. Доостојанства решило је да се Врбица у списак мањих Паланки уписати има с тим више што у околини оној нема ни близу паланки и што је нарочито због киселе воде Буковичке куда преко лета множина људства ради изцељења стиче, нужна онде једна Паланчица да људи тамо долазећи могу имати где сместити се и по томе сматрајући Врбицу за паланку ослобађа је једанпут за свагда од плаћања прописане таксе за дућане сеоске по 50 тал. годишње.
     Решење ово саопштава се Министарству Унутрашњих Дела ради знања и званичне употребе.

     У Београду 18. Јануара 1840.
     В. № 34

Намесници Књажеског Достојанства

Књаж. Представник, Министар Иностраних Дела, Каваљер
АВРАМ ПЕТРОНИЈЕВИЋ

Председатељ Совјета Књаж. Српског, Генерал Мајор, Каваљер
ЕФРЕМ ОБРЕНОВИЋ

Члан Совјета, Пуковник
ТОМА ВУЧИЋ ПЕРИШИЋ