ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ

Организатори пољопривредно туристичке светковине "ШУМАДИЈСКИ ДАНИ ШЉИВЕ" у СТРАГАРИМА:

РАСПИСУЈУ КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ О:

Конкурс ће трајати до краја сптембра 2012. године
Учесници конкурса, песме могу послати поштом са назнаком  »КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ ШУМАДИЈСКИ ДАНИ ШЉИВЕ» на адресу:
МЗ Страгари, 34323 Страгари,
Напомена: Радове слати на српском језику у 3 примерка под шифром са решењем шифре у посебном коверту
На конкурс се могу пријавити песници свих узраста са песмама на напред наведене теме.
На конкурс песници могу да пошаљу највише 3 песме на напред наведене теме
Избор три најбоље песме и изабраних песама ће бити објављене у збирци песама.
Избор три најбоље песме и песме за збирку песама извршиће жири у саставу:
Добрица Ерић, председник жирија, национални песник,
Милена Јововић, члан жирија, национални песник,
Славиша Живковић, члан жирија, уметник и предузетник
За три најбоље песме организатор ће обезбедити пригодне новчане награде.
Информације о светковини "ШУМАДИЈСКИ ДАНИ ШЉИВЕ" у Страгарима заинтересовани могу добити на www.stragari.rs и на www.kotraza.rs
За додатне информације стојимо Вам на располагању.
Особа за контакт је Драган Милановић, моб. тел. 063 646 036, e-mail: gaja_m@open.telekom.rs

                                                                     
Председник Организационог одбора

____________________________
Др. Снежана Катић – Живановић